Beställningar!

Alla beställningar, denna vecka, interna som externa till vår e-postadress:

vingen.trv@gmail.com

Med vänlig hälsning

Jens Karlberg, Restaurangchef, 070-3665580