Nyheter på Vingen

Nytt lunchpris från och med 10 jan. Stammislunch 90kr och kontant 98kr.
Vi beklagar detta men det är absolut nödvändigt då våra kostnader ökat både på råvarorna och genom pandemins effekter och vi har därigenom också samma prisbild som restaurangerna i närområdet.

Vingen får ny restauratör från 1 april.
I senaste upphandlingen kunde vi (Cassel & Co AB) inte vara med och tävla då man behövde omsätta 250 miljoner och överta halva Sveriges försvarsrestauranger vilket vi inte har kapacitet till. Så vi lämnar över efter 11 år på TRV. Stort tack för den här tiden som vi kommer att minnas som en lycklig tid i våra liv.

Den nya restauratören är Compass group.

Gällande Stammiskonton så är det bra om ni utnyttjar det ni har på stammiskontot innan 31 mars, därefter kommer det inte att gå att använda ”plupparna” då Compass group har ett annat system.